profile image

Hans Pietersen

Director of the Organisasie vir Godsdienste-Onderrig en Demokrasie

Hans Pietersen is the founder and director of the Organisasie vir Godsdienste-Onderrig en Demokrasie, or Organisation for Religious Education and Democracy.